Hallo allemaal,

Na een paar ‘rustige’ weken zonder veel communicatie over steunmaatregelen, werden gisteravond dan eindelijk de steunmaatregelen voor Q1 en Q2 van 2021 gepresenteerd.
Het is ongelooflijk zuur dat er niet wordt gesproken over een inkomensvoorziening van ondernemers, terwijl er wel alles aan wordt gedaan om personeel 100% door te laten betalen. De rekening wordt wederom dubbel en dwars bij de ondernemer neergelegd, ongeacht of je als ZZPer werkzaam bent of als (salon)eigenaar met meerdere personeelsleden.
Vanuit de gemeente wordt er wel nog steeds een TOZO regeling aangeboden, waarbij ook bekend is gemaakt dat er de aangekondigde vermogenstoets per 1 april 2021, tóch komt te vervallen. Echter is door de nog steeds geldende partnertoets (heeft jouw partner een inkomen boven het minimum loon, dan kun je op deze regeling géén aanspraak maken) deze regeling voor slechts een kleine groep toegankelijk, voor de mensen die het dan ook écht nodig hebben. Ik ben in ieder geval blij dat er voor die groep mensen wel een voorziening is, want die kunnen het ook echt goed gebruiken!

Maar voor de overige ondernemers geldt, dat ze zichzelf van een inkomen moeten voorzien om de privé lasten te kunnen betalen. Dat komt natuurlijk hard aan.
Desondanks zijn er voor de zakelijke personeels- en vaste lasten gelukkig wel goede en positieve ontwikkelingen, die overigens in mijn ogen nog steeds niet toereikend zijn, maar we proberen het positief te bekijken.

Voordat ik de belangrijkste aanpassingen nog even benoem, is het belangrijk om in gedachten te houden dat alle regelingen zijn gebaseerd op het daadwerkelijke omzetverlies. De overheid betaalt uitsluitend een bijdrage in de personele of vaste kosten op basis van de omzet die je bent misgelopen.
Het zou natuurlijk vreemd zijn als je gewoon volle bak omzet kunt draaien en de overheid alsnog jouw vaste lasten (gedeeltelijk) betaald.
*NOW regeling*: deze wordt verhoogd van 80 naar 85%. Bij 100% omzetverlies krijg je als ondernemer nu 85% van de loonkosten betaald tegenover 80% bij de voorgaande NOW regelingen. Let bij het bepalen van het omzetverlies er wel op, dat deze per 3 maanden wordt uitgekeerd in 3 gelijke maandtermijnen.
Bovendien krijg je altijd een voorschot van 80% (dus in dit geval 80% van 85%, de overige 20% wordt achteraf uitgekeerd als je daar recht op hebt).
Dat betekent dat je bijvoorbeeld in de 1e maand een betaling krijgt die niet in de buurt komt van jouw loonsom, terwijl je in de 3e maand (waarin je waarschijnlijk al weer omzet behaalt, omdat de salon wellicht geopend is) de betaling krijgt, terwijl je in deze maand weer normale omzet draait en de loonsom dus makkelijk(er) zou kunnen betalen. De betaling vindt altijd plaats in 3 gelijke termijnen.

*TVL Regeling*: deze regeling is er echt op vooruit gegaan ten opzichte van de regeling(en) in 2020. Het percentage van het omzetverlies is namelijk voor alle aanvragen verhoogd naar 85%.
Daarnaast gelden er nog steeds enkele voorwaarden, waarvan deze 2 de belangrijke voorwaarden zijn:
– Je moet in Q1 van 2021 minimaal 30% omzetverlies hebben, wat normaal gesproken ‘geen probleem’ is, aangezien de salons tot minimaal 10 februari gesloten zullen zijn.
– De vaste lasten bedragen minimaal €3.000 (dit wordt wellicht €2.000,-, maar moet nog definitief doorberekend worden).

Voor de berekening van deze regeling wordt er gekeken naar de omzet in het 1e kwartaal van 2019. (dus NIET 2020, omdat er in maart al sprake was van een lockdown).
Daarnaast geldt er een vaste rekenmodule waarin je op basis van jouw omzet, een tegemoetkoming krijgt in de vaste lasten.
subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %

Sta jij als kapper ingeschreven in de SBI code die geldt voor ‘haarverzorging’, dan geldt er een vast percentage waar jij mee moet rekenen, in dit geval 23%. Deze 23% houdt in, dat de vaste lasten in de gehele kappersbranche gemiddeld genomen 23% bedragen.

Dus van elke 100 euro omzet die jij hebt, ben jij volgens de landelijke gegevens 23 euro kwijt aan vaste lasten.
Of dit nu daadwerkelijk zo is of niet, dat doet er nu volgens de overheid niet toe. Ze hebben ook aangegeven dat niet op individuele basis te kunnen bekijken, wat ik eerlijk gezegd goed kan begrijpen door de vele aanvragen die ze binnen zullen krijgen.
Van deze 23% vergoed de overheid 85%, wat uitkomt op een percentage van 19,55%.
Je kunt ook wel zeggen: voor elke 1000 euro omzetverlies die je hebt, ontvang je van de overheid een bedrag van €195,50 als TVL (tegemoetkoming voor de vaste lasten).

Bovendien geldt ook nog eens een minimum uitkering van €1.500,-. Is jouw omzetverlies hoger dan 30% en bedragen jouw vaste lasten meer dan €3.000,- per kwartaal, dan ben je hoe dan ook minimaal verzekerd van €1.500,- aan TVL uitkering, als je aan alle voorwaarden voldoet.

Heb je vragen hierover, dan kun je mij altijd bereiken. Naar verwachting wordt volgende week de uitwerking van deze TVL regeling vermeld op de website van het RVO en zal ook het loket waar het kan worden aangevraagd, geopend worden voor alle bedrijven. Voor de NOW geldt, dat deze al(lang) aangevraagd kan worden.